Podmínky vrácení zboží

Veškeré smluvní vztahy plynoucí z nákupu (objednávky) v tomto obchodě, které nejsou upraveny ve Všeobecných obchodních podmínkách A components s.r.o.,  se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Vrácení zboží je možné pouze na základě předchozí dohody s dodavatelem (A components s.r.o.)